Thực phẩm chức năng sức khoẻ

  1. Tinh
    Tinh chất tỏi Plus Lan Chi
    250.000 đ280.000 đ
  2. Bột
    Bột đánh trắng răng Eucryl
    140.000 đ230.000 đ